• index-img

Biz hakda

Biz hakda

about us

Kompaniýanyň tertibi

“Şençzhenen Zhibotong Electronics Co., Ltd.” (ZBT) 2010-njy ýylda hasaba alnan maýasy 50 million ýuana esaslandyryldy.Simsiz IoT aragatnaşyk enjamlaryny dizaýn, gözleg we önümçilik bilen meşgullanýan Hytaýda belli öndürijileriň ilkinji topary.

50 adamlyk gözleg we 10 000 inedördül metr önümçilik masştabyny goşmak bilen 500-e golaý işgäri bilen ZBT, adamlaryň akylly durmuşda ýaşamak arzuwyny amala aşyryp, dünýäniň hemme ýerinde amatly, ygtybarly we ýokary tizlikli internedi döretmäge ünsi jemleýär.

about us1
about us2

Esasy önüm

Esasy önümlerimizde openWRT Wi-Fi marşrutizatory, 4G / 5G marşrutizator, WiFi 6, Awtoulag marşrutizatory, AP, Daşarky marşrutizator, MiFi, LTE CPE we ş.m.Hemmesiönümlerimiz, OEM / ODM hyzmatyny goldaýan daşky patent we programma üpjünçiligi patenti bilen özümiz tarapyndan dizaýn edildi, işlenip düzüldi we öndürildi.

Hyzmatdaşlar

Mediatek, Qualcomm we Realtek bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýduk, durnukly hilli önümleri hödürleýäris we çaltsatuwdan soňky hyzmat.Esasy müşderiler “China Mobile”, Bolgariýadaky “Vivacom”, “Sprint”, “T-Mobile”, ABŞ-da “AT&T”, Filippinlerde “Smart”,
Fransiýada “Vodafone” we ş.m.

partners

Şahadatnamalar we hormatlar

Şereketimiz milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny we Şençzhenen ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny üstünlikli aldy.Bizde doly önümçilik we hil dolandyryş ulgamy bar.Zawodymyz ISO9001: 2008 hil dolandyryş sertifikatlaşdyryş ulgamyndan we ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş sertifikat ulgamyndan geçdi.Productshli önümler milli 3C, Amerikan FCC, Europeanewropa Bileleşigi we beýleki şahadatnamalardan geçdi. Şu wagta çenli önümlerimiz dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.

ZBT bahalary

ZBT aç-açanlygy, hyzmatdaşlygy we ýeňiş gazanmak ýörelgelerini goldaýar, bu pudagyň gymmatyny giňeltmek üçin sagdyn we üstünlikli senagat ekosistemasyny emele getirýän, ýokary hilli, tygşytly bolmak düşünjesini ýöredýän innowasiýa üçin müşderiler we hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. önümler we müşderilere durnukly, ygtybarly, ygtybarly we yzygiderli täzelenýän täzeçillik, açyk, çeýe we ygtybarly Tor enjamlary we bulut platforma dolandyryş ulgamy hyzmatlary bilen üpjün edýär.“Internet of Things” senagatyny we akylly şäherleri ösdürmäge çalyşyň, hemme zadyň akylly baglanyşyk döwrüniň gelmegini gutlaň.